Mousou

Názvem MOUSOU odkazujeme na propojení MOUdrosti a SOUcitu. Moudrost nejen v praxi pomáhajících profesí můžeme připodobnit k očím, které nám ukazují cestu, jak smysluplně jednat a soucit pak k nohám, které nám dávají možnost aktivně pomáhat. Moudrost a soucit tedy vnímáme jako nutný předpoklad k smysluplnému jednání, které je cestou, jak můžeme být užiteční druhým.

Zároveň výraz MOUSOU ve starořečtině znamená MÚZA (Μοῦσαι). Múzické fenomény, které formou vzdělávání spoluvnášíme do pomáhajících profesí, jsou představivost (Καλλιόπη), paměť (Κλειώ), řád (Εὐτέρπη), řeč (Πολυμνία), pohyb (Τερψιχόρη), prožitek (Θάλεια) a vhled (Οὐρανία).

Zvláštní múzou našeho společenství je archetyp příhodného času Kairos, kterého jsme si vybrali za svůj symbol a jehož umělecké zpodobnění vidíte na této stránce. Na rozdíl od věčně spěchajícího archetypu lineárního času Chrona, který se ukrývá ve vteřinách, minutách a letech (a o němž je známo, že pozře všechny své děti), se Kairos projevuje tím, že do našich životů přináší synchronii, díky níž vše probíhá v tom nejpříhodnějším okamžiku. Vlající kadeř na jeho čele pak představuje stálou možnost „chytit svou příležitost za pačesy“.

Úvodní obrázek

Vyberte si z naší nabídky kurzů s akreditací MPSV a seminářů.

Vzdělávání nabízíme v rámci celé ČR.

Naše kurzy jsou určené sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a je možné si je objednat přímo na Vaše pracoviště.

Úvod do krizové intervence v kontextu sociální práce

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8HODIN)
AKREDITACE MPSV Č. A2020/0497/SP

Detail

Předcházení a zvládání agresivních projevů klienta sociální služby

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN).
AKREDITACE MPSV Č. A2020/0843-SP/PC.

Detail

Předcházení a zvládání agresivních projevů klienta sociální služby II.

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN).
AKREDITACE MPSV Č. A2020/1074-SP/PC.

Detail

Asertivita pro pomáhající profesionály působící v oblasti sociální práce

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN).
AKREDITACE MPSV Č. A2021/0269-SP/PC/VP.

Detail

Základy práce s emocemi a rozvíjení emoční inteligence ve vztahu k sociální práci

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN).
ÄKREDITACE MPSV Č. A2022/0646-SP/PC

Detail

Hranice v práci s klientem sociální služby

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN).
AKREDITACE MPSV č. A2022/0647-SP/PC

Detail

Motivační rozhovory - úvod do problematiky

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN).
AKREDITACE MPSV Č. A2023/1252-SP/PC

Detail

Úvod do problematiky práce s klientem s rizikem v chování

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN).
AKREDITACE MPSV Č. A2022/0648-SP/PC

Detail

Syndrom vyhoření - úvod do problematiky

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, NEFORMÁLNÍ PEČOVATELE A PRACOVNÍKY V MANAŽERSKÉ, ŘÍDÍCÍ FUNKCI (8 HODIN).
AKREDITACE MPSV Č. A2023/1253-SP/PC/PP/VP

Detail

Zvládání obtížných situací v kontextu sociální práce a způsoby sebepéče

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (16 HODIN).
AKREDITACE MPSV Č. A2021/1314-SP/PC/PP

Detail

Dítě ohrožené sociálními sítěmi

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN).
AKREDITACE MPSV Č. A2021/0405-SP/PC.

Detail

Manipulativní chování klientů sociálních služeb

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN).
AKREDITACE MPSV Č. A2021/0270-SP/PC/VP.

Detail

Poradenský dialog I.

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN).
AKREDITACE MPSV Č. A2021/0227-SP/PC.

Detail

Základy krizové intervence

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (16 HODIN).

AKREDITACE MPSV Č. A2020/0493-SP/PC

Detail

Základy krizové intervence a sebepéče pracovníka

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (16 HODIN).

AKREDITACE MPSV Č. A2020/0494-SP/PC

Detail

Psychologie v kontextu sociálních služeb

Seminář pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí sociálních služeb (8 hodin).

Detail

Úvod do práce se stresem aneb jak nevyhořet

Seminář (8 hodin), kurz je určený vedoucím pracovníkům, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách.

Detail

Psychopatologie pro pomáhající profese

Seminář pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí sociálních služeb (8 hodin).

Detail

Komunikace a práce s oběťmi domácího násilí

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách (8 hodin).
Akreditace MPSV č. A2020/1075-SP/PC.

Detail

PhDr. Ondřej Sezima / lektor

Psychologii jsem vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně. Mám více než deset let praktických zkušeností s krizovou intervencí, psychologickým poradenstvím a psychoterapií poskytovanou lidem v náročných životních situacích. Bydlím a pracuji v Hradci Králové.

Detail

Ondrej Sezima lektor akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Mgr. Ondřej Čalovka / lektor

SOCIÁLNÍ PRÁCI JSEM VYSTUDOVAL NA UNIVERZITĚ V HRADCI KRÁLOVÉ A V OSTRAVĚ. OD MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ JSEM ZÍSKAL KVALIFIKACI ADIKTOLOGA. V RÁMCI VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE PŮSOBÍM PŘEDEVŠÍM JAKO VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A ADIKTOLOG. PŮSOBIL JSEM JAKO DRUHÝ MÍSTOPŘEDSEDA ČESKÉ ASOCIACE ADIKTOLOGŮ, AKTUÁLNĚ JSEM MÍSTOPŘEDSEDOU ETICKÉHO KOLEGIA SPOLEČNOSTI PRO NÁVYKOVÉ NEMOCI ČLS JEP. JSEM TAKÉ LEKTOREM KURZŮ S AKREDITACÍ MPSV, EXTERNÍM INSPEKTOREM KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (MPSV) A HODNOTITELEM KVALITY NÍZKOPRAHOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (ČESKÁ ASOCIACE STREETWORK, Z.S.). SE SVOJÍ RODINOU ŽIJI V TRUTNOVĚ.

Detail


Mgr. Markéta Steklá / lektor

VYSTUDOVALA JSEM OBOR PEDAGOGIKA - SOCIÁLNÍ PRÁCE NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI, ZÁROVEŇ SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKU NA VOŠ V KRNOVĚ, JSEM UZNANÝ ADIKTOLOG, SUPERVIZOR A PSYCHOTERAPEUTKA.

Detail


Mgr. Adéla Michková, Ph.D. / lektor

V OBLASTI SOCIÁLNÍ PRÁCE SE POHYBUJI 15 LET, ZKUŠENOSTI MÁM PŘEDEVŠÍM Z OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ. AKTUÁLNĚ SE ANGAŽUJI V KOMUNITNÍ PRÁCI A PŮSOBÍM JAKO PEDAGOG NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY PARDUBICE A EXTERNÍ SUPERVIZOR. S MANŽELEM A DĚTMI ŽIJI NA VESNICI NEDALEKO HRADCE KRÁLOVÉ.

Detail


PhDr. Daniela Květenská, Ph.D. / lektor

Narodila jsem se v Hradci Králové, kde i v současnosti žiji. V sociální práci se pohybuji od roku 1991. Specializuji se na témata zaměřená na sociální práci s ohroženými dětmi, domácí násilí a pomoc obětem trestného činu.

Detail

Květenská lektorka akreditovaného kurzu MPSV portrét

Bc. Roman Kunc / lektor

Vystudoval jsem na Univerzitě Hradec Králové obor sociální práce. V sociální oblasti se pohybuji od roku 2004. Pracoval jsem jako terénní sociální pracovník, vedoucí a sociální pracovník NZDM. Nyní pracuji jako krizový intervent na krizové lince a sociální pracovník v sociální firmě, bydlím v Kolíně.

Detail

Roman Kunc lektor akreditovaných kurzů MPSV portrét

Kontakt

Pořadatelem kurzů je:

Mousou.cz, Bc. Martin Florián
Bankovní účet: 107-2806200297/0100
IČO: 04872363 / DIČ: CZ8201143225

Borohrádek, Náměstí 20
Česká republika, CZ