Mousou - vzdělávací instituce

Názvem MOUSOU odkazujeme na propojení MOUdrosti a SOUcitu. Moudrost nejen v praxi pomáhajících profesí můžeme připodobnit k očím, které nám ukazují cestu, jak smysluplně jednat a soucit pak k nohám, které nám dávají možnost aktivně pomáhat. Moudrost a soucit tedy vnímáme jako nutný předpoklad k smysluplnému jednání, které je cestou, jak můžeme být užiteční druhým.

Zároveň výraz MOUSOU ve starořečtině znamená MÚZA (Μοῦσαι). Múzické fenomény, které formou vzdělávání spoluvnášíme do pomáhajících profesí, jsou představivost (Καλλιόπη), paměť (Κλειώ), řád (Εὐτέρπη), řeč (Πολυμνία), pohyb (Τερψιχόρη), prožitek (Θάλεια) a vhled (Οὐρανία).

Zvláštní múzou našeho společenství je archetyp příhodného času Kairos, kterého jsme si vybrali za svůj symbol a jehož umělecké zpodobnění vidíte na této stránce. Na rozdíl od věčně spěchajícího archetypu lineárního času Chrona, který se ukrývá ve vteřinách, minutách a letech (a o němž je známo, že pozře všechny své děti), se Kairos projevuje tím, že do našich životů přináší synchronii, díky níž vše probíhá v tom nejpříhodnějším okamžiku. Vlající kadeř na jeho čele pak představuje stálou možnost „chytit svou příležitost za pačesy“.

Kurzy / semináře / školení - pro sociální služby

Vyberte si z naší nabídky kurzů s akreditací MPSV a seminářů.
Vzdělávání nabízíme v rámci celé ČR.

Naše kurzy jsou určené sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a je možné si je objednat přímo na Vaše pracoviště.

Úvod do krizové intervence v kontextu sociální práce

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (8 hodin).
Akreditace MPSV č. A2020/0497-SP/PC

Detail

Předcházení a zvládání agresivních projevů klienta sociální služby

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN).
AKREDITACE MPSV Č. A2020/0843-SP/PC.

Detail

Syndrom vyhoření - úvod do problematiky

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, neformální pečovatele a pracovníky v manažerské, řídící funkci (8 hodin).
Akreditace MPSV č. A2019/1198-SP/PC/PP/VP

Detail

Motivační rozhovory - úvod do problematiky

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (8 hodin).
Akreditace MPSV č. A2019/1199-SP/PC

Detail

Zvládání obtížných situací v kontextu sociální práce a způsoby sebepéče

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (16 hodin).
Akreditace MPSV č. A2017/0823-SP/PC

Detail

Základy práce s emocemi a rozvíjení emoční inteligence ve vztahu k sociální práci

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN).
AKREDITACE MPSV Č. A2018/0016-SP/PC.

Detail

Úvod do problematiky práce s klientem s rizikem v chování

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN).
AKREDITACE MPSV Č. A2018/0017-SP/PC.

Detail

Hranice v práci s klientem sociální služby

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (8 hodin).
Akreditace MPSV č. A2018/0015-SP/PC.

Detail

Základy krizové intervence

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (16 hodin).

Akreditace MPSV č. A2020/0493-SP/PC

Detail

Základy krizové intervence a sebepéče pracovníka

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (16 hodin).

Akreditace MPSV č. A2020/0494-SP/PC

Detail

Komunikace a práce s oběťmi domácího násilí

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách (8 hodin).
Akreditace MPSV č. 2016/1147-PC/SP.

Detail

Úvod do problematiky chování s rizikem u dětí a mládeže

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (8 hodin).
Akreditace MPSV č. 2016/1148-PC/SP.

Detail

Psychologie v kontextu sociálních služeb

Seminář pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí sociálních služeb (8 hodin).

Detail

Úvod do práce se stresem aneb jak nevyhořet

Seminář (8 hodin), kurz je určený vedoucím pracovníkům, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách.

Detail

Psychopatologie pro pomáhající profese

Seminář pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí sociálních služeb (8 hodin).

Detail

Mgr. Markéta Steklá / lektor

Vystudovala jsem obor pedagogika - sociální práce na univerzitě Palackého v Olomouci, zároveň sociální pedagogiku na VOŠ v Krnově, jsem uznaný adiktolog, supervizor a psychoterapeutka.
V pomáhajících profesích pracuji na různých pozicích přes dvacet let. Dlouhou dobu jsem pracovala v nízkoprahových drogových službách, některé jsem i vedla. (Pardubice, Hradec Králové, Kolín). Pracovala jsem v ambulantních drogových službách (Hradec Králové, Kolín), drogovém poradenství v rámci věznic (Pardubice, Hradec Králové).
Mám zkušenosti s vedením evropských vzdělávacích projektů – rok jsem pracovala v České asociaci streetwork.
Byla jsem odbornou ředitelkou v Prostor plus o.p.s.
Vystavěla jsem a lektorovala zhruba osm let kurz Práce s agresivním klientem, lektorovala jsem terénní práci v zahraničí.
Dvanáct let jsem součástí týmu AT ordinace v Kolíně.
Aktuálně pracuji zejména jako psychoterapeutka, adiktoložka, supervizorka.
S mojí rodinou žiji v Kutné Hoře, část mého srdce zůstane navždy v podhůří Jeseníků.

Detail

Markéta Steklá - lektorka kurzu

PhDr. Ondřej Sezima / lektor

Psychologii jsem vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně. Mám více než deset let praktických zkušeností s krizovou intervencí, psychologickým poradenstvím a psychoterapií poskytovanou lidem v náročných životních situacích. Bydlím a pracuji v Hradci Králové.

Detail

Ondrej Sezima lektor akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Mgr. Ondřej Čalovka / lektor

Sociální práci jsem vystudoval na univerzitě v Hradci Králové a v Ostravě. Od Ministerstva zdravotnictví jsem získal kvalifikaci adiktologa. V rámci výkonu sociální práce působím především jako vedoucí sociální služby, sociální pracovník a adiktolog. Působil jsem jako druhý místopředseda České asociace adiktologů, aktuálně jsem místopředsedou Etického kolegia Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP. Jsem také lektorem kurzů s akreditací MPSV, externím inspektorem kvality sociálních služeb (MPSV) a hodnotitelem kvality nízkoprahových sociálních služeb (Česká asociace streetwork, z.s.). Se svojí rodinou žiji v Trutnově.

Detail

Mgr. Ondřej Čalovka - lektor kurzu

Mgr. Adéla Michková, Ph.D. / lektor

V oblasti sociální práce se pohybuji 15 let, zkušenosti mám především z oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí. Aktuálně se angažuji v komunitní práci a působím jako pedagog na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice a externí supervizor. S manželem a dětmi žiji na vesnici nedaleko Hradce Králové.

Detail

Mgr. Adéla Michková, Ph.D - lektorka kurzu s akreditací MPSV

PhDr. Daniela Květenská, Ph.D. / lektor

Narodila jsem se v Hradci Králové, kde i v současnosti žiji. V sociální práci se pohybuji od roku 1991. Specializuji se na témata zaměřená na sociální práci s ohroženými dětmi, domácí násilí a pomoc obětem trestného činu.

Detail

lektorka vzdělávacího kurzu portrét

Bc. Ivan Košteyn / lektor

Vystudoval jsem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor sociální práce. Již 25 let pracuji v různých pomáhajících profesích s lidmi v různých cílových skupinách, např. s dětmi v dětském domově, s muži v azylovém domě, s dětmi a mládeží v nízkoprahovém zařízení, s rodiči a jejich dětmi v ambulantních i terénních službách. Se svou rodinou žiji v Novém Městě nad Metují, pracuji v Hradci Králové v neziskové organizaci Salinger.

Detail

Ivan Košteyn lektor akreditovaného kurzu MPSV

Bc. Roman Kunc / lektor

Vystudoval jsem na Univerzitě Hradec Králové obor sociální práce. V sociální oblasti se pohybuji od roku 2004. Pracoval jsem jako terénní sociální pracovník, vedoucí a sociální pracovník NZDM. V současnosti pracuji jako poradenský pracovník v rámci odborného sociálního poradenství pro uživatele drog a zároveň jako krizový intervent na dvou krizových linkách, bydlím v Kolíně.

Detail

Roman Kunc lektor kurzů pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Kontakt

Pořadatelem kurzů je:

Mousou.cz, Bc. Martin Florián
Bankovní účet: 107-2806200297/0100
IČO: 04872363 / DIČ: CZ8201143225

Borohrádek, Náměstí 20
Česká republika, CZ