Dítě ohrožené sociálními sítěmi

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN).
AKREDITACE MPSV Č. A2021/0405-SP/PC.

Kurz je určen pro pomáhající profesionály pracující s dětmi a mládeží. Kurz se zaměřuje na rizika a ohrožení v prostředí internetu, jejich rozpoznání a schopnost reagovat na situaci při podezření na ohrožení dítěte ve virtuálním prostředí. Frekventanti budou seznámeni s formami ohrožení dětí přes internet (kyberšikana, kyberstalking, sexting, grooming, atd.) a s právními aspekty rizikového chování. Část kurzu bude zaměřena na prevenci a ochranu dětí před ohrožením internetovým prostředím. Dále budou probrány způsoby pomoci dětským obětem kriminality páchané prostřednictvím internetu v kontextu pomáhajících profesí. S účastníky kurzu bude probráno postavení dítěte v rámci trestního řízení a zmíněna práva dětských obětí trestných činů vycházející ze zákona o obětech trestných činů.


Cílové kompetence:
Frekventanti kurzu se seznámí s možnými negativními důsledky používání smartphonů u dětí, s druhy sociálních sítí, s fenoménem influenceři, s formami ohrožení dětí přes internet (kyberšikana, kyberstalking, sexting, grooming, atd.), s problematikou internetové kriminality páchané na dětech, s prevencí a postupy při pomoci dětem coby obětem internetové kriminality.


Forma sociální služby:
Ambulantní, pobytová, terénní.


Obsah kurzu:

  • Úvod do problematiky - děti ohrožené sociálními sítěmi
  • Formy ohrožení dětí přes Internet
  • Postupy při pomoci dětským obětem internetové kriminality
  • Dítě ohrožené internetovou kriminalitou v trestním řízení

Lektoři: Daniela Květenská,

Organizační pokyny: výuka probíhá v zařízení objednatele

Cena kurzu: 12400 Kč ((Cena je dána za skupinu frekventantů a zahrnuje pracovní materiály, vydání osvědčení. Nutno připočítat k ceně dopravu lektora 5 Kč/1 km. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH.))

Místo: celá ČR

Kapacita: max. 20 účastníků

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Objednat kurz ve vlastním termínu:

Chybí Vám zde nějaký akreditovaný kurz, seminář? Máte zájem o vytvoření kurzu přímo pro Vaše zařízení? Nebo máte pouze dotaz, připomínku... Napište nám nebo zavolejte info@mousou.cz +420603 550 726

Kontakt

Pořadatelem kurzů je:

Mousou.cz, Bc. Martin Florián
Bankovní účet: 107-2806200297/0100
IČO: 04872363 / DIČ: CZ8201143225

Borohrádek, Náměstí 20
Česká republika, CZ