Zhodnocení námi poskytovaného vzdělávání

Od společnosti Mousou.cz jsme pro naše pracovníky v sociálních službách v přímé práci objednali dva kurzy: Úvod do krizové intervence v kontextu sociální práce, který vedl Mgr. Ondřej Sezima (kurz proběhl 5. 9. 2018) a Základy práce s emocemi a rozvíjení emoční inteligence ve vztahu k sociální práci, který vedl Bc. Roman Kunc (kurz proběhl 17. 10. 2018).

Před kurzem jsem lektorům zaslala podklady, o které mě požádal pan Martin Florián, a ve kterých pracovníci sepsali, jakou mají náplň práce, jaké jsou obtížné oblasti v práci s uživateli služeb a jaké mají specifické požadavky na obsah kurzu a lektora.

Naši pracovníci byli s vedením kurzů a informacemi v nich získanými velmi spokojeni a někteří vzdělávání hodnotili jako nejlepší a nejpřínosnější ze všech, které doposud absolvovali.

Vysoce oceňuji profesionální chování, srozumitelný a jasný výklad a výbornou připravenost lektorů na kurzy, které přizpůsobili potřebám našich zaměstnanců.

Také vysoce hodnotím schopnost lektorů zaujmout účastníky, udržet jejich pozornost a i jejich dovednost zapojit všechny do „práce“.

Na základě těchto zkušeností budeme s organizací Mousou.cz spolupracovat i v roce 2019 a výše uvedené kurzy objednáme pro další pracovníky v sociálních službách v přímé práci s tím, že plánujeme využít i další kurzy z jejich nabídky.


Petra Tuzarová
Metodik pro oblast vzdělávání a supervizí
Člověk v tísni, o.p.s. – Programy sociální integrace
Šafaříkova 24
120 00 Praha 2


V říjnu roku 2018 jsme s naším pracovním týmem absolvovali kurzy Hranice v práci s klientem sociální služby, Základy práce s emocemi a rozvíjení emoční inteligence ve vztahu k sociální práci, Úvod do problematiky práce s klientem s rizikem v chování, všechny pod vedením Bc. Romana Kunce. Velkou výhodou pro nás bylo, že za námi p. Kunc přijel. Samozřejmě nejen to – lektor byl připravený, příjemný, flexibilní, na odborné výši… 3 dny utekly jako voda a my se budeme těšit na další spolupráci, třeba již v tomto roce.

S poděkováním za celý tým


Zdeňka Jelínková
Metodička a zástupkyně ředitelky
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s


Absolvovali jsme u společnosti Mousou.cz dvoudenní vzdělávací kurz s názvem Základy krizové intervence. S průběhem a organizací kurzu jsme byli velmi spokojeni, lektor byl vynikající. Získali jsme nejenom odborné znalosti, ale hlavně praktické dovednosti důležité pro výkon naší práce. Máme zájem se společností spolupracovat i do budoucna. V tomto roce jsme si již objednali dva kurzy - Základy práce s emocemi a rozvíjení emoční inteligence ve vztahu k sociální práci a Hranice v práci s klientem sociální služby. Oba kurzy proběhnou v měsíci březnu. Těšíme se na nové poznatky. Vzdělávací kurzy u společnosti Mousou.cz můžeme všem zájemcům jen doporučit.

sociální pracovníci Městského úřadu Chrudim


Městský úřad Chrudim
Pardubická 67, 53716
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální prevence a pomoci


Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách „Úvod do krizové intervence v kontextu sociální práce“ jsem objednala pro zaměstnance Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s., jelikož jsme se již v minulosti setkali s klienty v krizi a chceme být na obdobné situace co nejlépe připraveni. Všechny poznatky a praktické příklady, včetně diskusí nad možnými řešeními situací, kterých jsme byli společně s našimi klienty účastni, nám byly předány velice vstřícnou a srozumitelnou formou paní lektorkou PhDr. Danielou Květenskou, PhD. Celé školení od objednání až po shrnutí všech diskutovaných témat proběhlo bez jakýchkoliv komplikací, nové poznatky od paní lektorky byly velice přínosné a určitě bych za naši organizaci mohla jak tento kurz, tak i spolupráci s Mousou.cz vřele doporučit dalším zájemcům.


Bc. Ivana Kohoutová
ředitelka CNN kraje Vysočina, o.p.s.


Dobrý a krásný den, vážený pane Floriáne,
využíváme možnosti e-mailové pošty a chceme vyjádřit poděkování Vám i panu Sezimovi za spolupráci při objednávání semináře v našem zařízení. Byly jsme - naše ženské osazenstvo, velmi příjemně překvapeny přístupem pana lektora a nejen to. Dostaly jsme velice potřebné informace a celý průběh kurzu byl pro nás hodně zajímavý a také poučný. Velmi si vážíme vstřícnosti a věříme, že všechny informace uplatníme v naší sociální práci. Ještě jednou srdečné díky za skvělý seminář,


Se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého za všechny - předsedkyně STP v ČR z. s. Okresní organizace Příbram Maří Burianová.


Školení, které jsme absolvovali s Bc. Romanem Kuncem, bylo pro naši praxi velmi přínosné. Lektor byl příjemný, měl skvělý přístup, vše důkladně vysvětlil. Dokázal navodit příjemnou přátelskou atmosféru, díky které probíhala otevřená diskuze bez jakýchkoliv ostychů. Školení obsahovalo jak teoretické, tak praktické výstupy. Po vzájemné domluvě jsme měli možnost vyzkoušet si ve skupinách rozhovor mezi krizovým pracovníkem a člověkem v krizi. Do budoucna bychom určitě neváhali využít dalšího školení.


Mgr. Iveta Bělovová Dolejší
ředitelka organizace
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.


Kurz krizové intervence od Mousou je určen zejména začátečníkům, kteří toto vzdělávání hodnotili velice kladně, jak z hlediska teoretické tak praktické části. Oceňujeme, že lektor uzpůsobil obsah kurzu dle potřeb pracovníků a jednotlivých služeb, ve kterých se realizují. Teoretická část byla hodně obsáhlá. Nejpřínosnější nám přišly praktické nácviky, které probíhali mezi pracovníky, kde jsme si mohli vyzkoušet krizovou intervenci v praxi. Kladně hodnotíme bezproblémovou komunikaci s realizátorem kurzu a dodržení smluveného organizačního rámce.


Pracovníci Portus Prachatice o.p.s.


Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách „Úvod do krizové intervence v kontextu sociální práce“ jsem objednal pro zaměstnance Pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem z důvodu návaznosti na vzdělávání, které jsme absolvovali v minulém roce na téma „Efektivní rozhovor – kurz krátké psychosociální pomoci“, a také nutnosti, aby naši zaměstnanci dokázali rozlišit komunikaci při sociálním poradenství od řešení krizových situací, které mnozí z nás musí čas od času (nebo i častěji) řešit. A podle zpětné vazby našich zaměstnanců, kteří se kurzu zúčastnili, jsem zvolil tento kurz správně. Asi málokdo z nás měl tu správnou představu o způsobu vedení krizové intervence a těch nejdůležitějších odlišností od sociálního poradenství. To co nám předvedl pan lektor Bc. Roman Kunc (starý praktik) v nás zanechalo opravdu silný dojem. Věřím, že při řešení krizových situací si každý z nás vybaví alespoň ty podstatné věci a povedou nás správným směrem. Jeho výklad a praktické ukázky řešení krizové intervence byly pro všechny přínosné. Za to mu za všechny moc děkuji.
Co se týče zajištění kurzu, tedy kontaktu s panem Floriánem při objednání kurzu, až po organizační zajištění, tak jsem také plně spokojen. Spolupráci s Mousou.cz proto doporučuji i dalším zájemcům.


Mgr. Stanislav Lupač
vedoucí Domu Žofie
Dvůr Králové nad Labem


Osmihodinový vzdělávací kurz „Úvod do krizové intervence v kontextu sociální práce“ lektorovaný panem Bc. Romanem Kuncem splnil a v některých ohledech i předčil svým obsahem i formou naše očekávání. Téma bylo přednášeno srozumitelným a dobře přístupným způsobem, kurz byl dynamický v tom nejlepším slova smyslu - kromě teorie nechyběla ani praktická cvičení, při kterých byl lektor nápomocen k lepšímu osvojení probíraných technik. Konkrétně oceňujeme např. nový pohled na roli sociálního pracovníka při krizových intervencích. Poznatky z kurzu nepochybně využijeme při naší práci.


Mgr. Martina Plassová
zdravotně sociální pomocnice
DROM, romské středisko
Hvězdová 906/9
602 00 Brno


Dobrý den, pane Floriáne,

rádi bychom Vám jménem organizace poděkovali za možnost absolvovat kurz Úvod do krizové intervence v kontextu sociální práce. Po zkušenostech s jinými lektory jsme měli obavy, zda kurz bude pro nás vhodný - pracujeme s osobami bez přístřeší. Měli jsme představu interaktivního výkladu a přáli jsme si lektora s praktickými zkušenostmi - a pan Roman Kunc nás nezklamal! Lektor byl připravený, velice profesionální a ke všemu sympatický. Velmi nás překvapilo, že dokázal zapojit i zaměstnance, kteří se na kurzech chovají pasivně a zaujal je. Výklad byl pro nás 100% přínosem. S MouSou to byla naše první zkušenost, ale doufáme, že nebyla poslední. Komunikace s Vámi byla svižná, bezproblémová a příjemná! Ještě jednou moc děkujeme za přínosný zážitek a určitě vás budeme doporučovat dál :)


K srdci klíč, o.p.s.


S přáním krásného dne


Andrea Filipová
Azylový dům pro muže v Praze
Nízkoprahové denní centrum v Praze 6
Antonína Čermáka 85/4 Praha 6


V červenci 2019 jsme pořádali prázdninový pobyt pro jednotlivce a rodiny s dětmi, kteří prožili ztrátu dalšího dítěte v jakémkoli věku a z jakékoli příčiny. Většina dospělých byla z řad dobrovolníků, kteří podporují další pozůstalé rodiny.
Pobyt se uskutečnil na ekofarmě Bílý mrak v Šachově u Borohrádku. V rámci pobytu jsme jedno dopoledne věnovali práci s emocemi. Jako lektora jsme pozvali pana Romana Kunce, kterého nám z týmu Mousou.cz doporučil pan Florián. Všichni jsme byli nadšeni, jak pan Kunc přirozeně a profesionálně zvládl pracovat s tématem ve skupině s těžkou životní zkušeností. Nenechal se rozhodit ani nestandartními podmínkami venkovního prostředí, občas probíhajícími zvířátky a emočně čitelnými dětmi. Vše zvládl trefně a situačně zakomponovat do programu. Byla to naše první zkušenost s Mousou.cz a pokud bude v našich možnostech, rádi budeme spolupracovat i nadále.


Martina Hráská, DiS.
předsedkyně spolku
Dlouhá cesta, z.s.


Ve velmi příjemné a přátelské atmosféře lektorka, paní doktorka Michková předávala nejen odborné informace, ale především cenné životní zkušenosti přínosné k našemu náročnému povolání v oblasti SPOD a v přímé péči u nezletilého klienta.


Bc. Vladimíra Zilvarová
sociální pracovnice
Dětská ozdravovna Království
Nemojov 150
544 01 Dvůr Králové nad Labem


Velmi jsme ocenily, že nám společnost Mousou umožnila, aby se školení konalo v našem městě. Ušetřily jsme tak drahocenný čas i náklady spojené s cestou. Co se týče samotného školení, pozitivně všechny účastnice kurzu hodnotily nejen osobnost a odbornost lektora, ale i jeho působivou formu výkladu.


Petra Lucáková
vedoucí odd. sociální péče a pomoci
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městský úřad Klatovy


Komunikace byla vždy rychlá a bezproblémová. Lektor vedl kurz srozumitelně a na dobré odborné úrovni, ochotně ho přizpůsobil našim konkrétním požadavkům.


Eliška Heřmanská
Vedoucí sociální služby
Romodrom o.p.s.
Nám. Přemyslovců 166, 288 02 Nymburk


Již třetím rokem u nás proběhlo akreditované vzdělávání, zprostředkované společností Mousou s úžasnou paní doktorkou Květenskou. Jedná se vždy o velmi užitečný společně strávený čas, který nás vždy posune o něco dál v naší odbornosti. Spojení teorie a praxe v podání paní doktorky je neopakovatelný zážitek pro nás všechny. Velmi děkujeme za tuto příležitost a těšíme se na další pokračování !!!!


Bc. Marcela Dvořáčková
Vedoucí střediska
Středisko Jiřetín pod Jedlovou
Domov svaté Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou


Kurz „Základy práce s emocemi a rozvíjení emoční inteligence ve vztahu k sociální práci“ byl lektorem zvládnut velice dobře. Lektor bral účastníky jako partnery, zajímalo ho jejich očekávání, pracoval s tématy, která vycházela z potřeb účastníků kurzu. Zároveň seznámil s potřebnou teorií, aby téma mohlo být uchopeno s odborným vhledem. Čas strávený s panem lektorem byl časem užitečně prožitým.


PaedDr. Drahomíra Blažková, ředitelka
Otevřená OKNA, z.ú.
Na Piketě 742/III
377 01 Jindřichův Hradec


Dobrý den pane Floriáne,
rádi bychom Vám poděkovali za vstřícnost a rychlou realizaci kurzu ,,Hranice v práci s klientem sociální služby – úvod do problematiky‘‘. Kurz jsme absolvovali s panem Bc. Romanem Kuncem v naší organizaci, což bylo pro nás z organizačních důvodů velké plus. Dostali jsme potřebné informace a celý průběh kurzu, byl pro nás zajímavý a poučný. Kurz jako celek, hodnotili účastnice kurzu velmi pozitivně. Do budoucna bychom určitě využili dalšího vzdělávání.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.


S pozdravem


Balcarová Jaroslava
asistent, metodik
Obecný zájem, z.ú.
Gen. Govorova 575
503 03 Smiřice


Kurz byl vyučován online, za pomoci platformy Zoom. Lektorka se několik dní předem ujistila, že přístup do aplikace všem funguje, komunikace z její strany byla profesionální, snažila se všem účastnicím výuku co nejvíce ulehčit.
Samotný kurz probíhal v přátelské atmosféře. Lektorka vykládala plynule, doplňovala výklad o příklady z praxe, vznášela témata k diskuzi a aktivně zapojovala účastnice do konverzace. Obsah kurzu byl více než dostatečný, doplněný o sdílenou obrazovku lektorky, tedy bylo možno vidět prezentace i online odkazy. Lektorka kurz doplnila o praktické cvičení, kdy zapojila všechny účastnice. Celkově kurz hodnotím velmi kladně, nebylo jistě snadné přetransformovat jej do online formy, i přesto si lektorka dovedla získat pozornost účastnic a výklad podat srozumitelnou a poutavou formou.


Mgr. Lenka Koláříková, sociální pracovnice OSPOD – dohody o výkonu PP
MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV – odbor sociálních věcí


V červnu 2021 u nás v organizaci proběhl kurz Dávky hmotné nouze - úvod do problematiky s paní lektorkou Kateřinou Bodanskou. S kurzem jsme byli velmi spokojeni a naprosto splnil naše očekávání. Ceníme si odborných znalostí a bohatých zkušeností paní lektorky, vyhovovalo nám přizpůsobení obsahu kurzu s ohledem na naší cílovou skupinu a konkrétní problematiku, která nás zajímala. Kurz proběhl v příjemné atmosféře, kladně hodnotíme rovněž dostatek prostoru na dotazy a poskytnuté materiály. Komunikace s panem Floriánem i paní lektorkou ohledně přípravy kurzu byla rychlá a bezproblémová. Děkujeme a kurz určitě doporučujeme!


Pracovnice a pracovníci Point 14, z. ú.
Středisko pro prevenci, konzultaci, léčbu a následnou péči drogově závislých


V říjnu 2021 u nás proběhl kurz Základy práce s emocemi a rozvíjení emoční inteligence ve vztahu k sociální práci. Děkuji panu Floriánovi, který dokázal doporučit kurz pro naše podmínky, vybral lektora, který se bude pro naši skupinu posluchačů hodit. Kurz vedl PhDr. Ondřej Sezima. Oceňuji a děkuji za profesionální přístup, umění zaujmout posluchače a zapojit je do kurzu. V neposlední řadě chci poděkovat za rozumnou cenu za kurz. Mohlo by se zdát až podezřelé, že je cena tak nízká. Ale v případě Mousou.cz se opravdu jedná o kombinaci velice kvalitního kurzu a skvělé ceny. Klobouk dolů za tak pěkný, obohacující a kvalitní kurz. Moc děkuji a těším se na další spolupráci.


Mgr. Monika Machová
koordinátor vzdělávání
Oblastní charita Červený Kostelec

Kontakt

Pořadatelem kurzů je:

Mousou.cz, Bc. Martin Florián
Bankovní účet: 107-2806200297/0100
IČO: 04872363 / DIČ: CZ8201143225

Borohrádek, Náměstí 20
Česká republika, CZ