PhDr. Ondřej Sezima / lektor

Psychologii jsem vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně. Mám více než deset let praktických zkušeností s krizovou intervencí, psychologickým poradenstvím a psychoterapií poskytovanou lidem v náročných životních situacích. Bydlím a pracuji v Hradci Králové.

Detail

Ondrej Sezima lektor akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

PhDr. Daniela Květenská, Ph.D. / lektor

Narodila jsem se v Hradci Králové, kde i v současnosti žiji. V sociální práci se pohybuji od roku 1991. Specializuji se na témata zaměřená na sociální práci s ohroženými dětmi, domácí násilí a pomoc obětem trestného činu.

Detail

lektorka vzdělávacího kurzu portrét

Mgr. Adéla Michková, Ph.D. / lektor

V oblasti sociální práce se pohybuji 15 let, zkušenosti mám především z oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí. Aktuálně se angažuji v komunitní práci a působím jako pedagog na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice a externí supervizor. S manželem a dětmi žiji na vesnici nedaleko Hradce Králové.

Detail

Mgr. Adéla Michková, Ph.D - lektorka kurzu s akreditací MPSV

Bc. Ivan Košteyn / lektor

Vystudoval jsem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor sociální práce. Již 25 let pracuji v různých pomáhajících profesích s lidmi v různých cílových skupinách, např. s dětmi v dětském domově, s muži v azylovém domě, s dětmi a mládeží v nízkoprahovém zařízení, s rodiči a jejich dětmi v ambulantních i terénních službách. Se svou rodinou žiji v Novém Městě nad Metují, pracuji v Hradci Králové v neziskové organizaci Salinger.

Detail

Ivan Košteyn lektor akreditovaného kurzu MPSV

Bc. Roman Kunc / lektor

Vystudoval jsem na Univerzitě Hradec Králové obor sociální práce. V sociální oblasti se pohybuji od roku 2004. Pracoval jsem jako terénní sociální pracovník, vedoucí a sociální pracovník NZDM. V současnosti pracuji jako poradenský pracovník v rámci odborného sociálního poradenství pro uživatele drog a zároveň jako krizový intervent na dvou krizových linkách, bydlím v Kolíně.

Detail

Roman Kunc lektor kurzů pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Kontakt

Pořadatelem kurzů je:

Mousou.cz, Bc. Martin Florián
Bankovní účet: 107-2806200297/0100
IČO: 04872363 / DIČ: CZ8201143225

Borohrádek, Náměstí 20
Česká republika, CZ