PhDr. Ondřej Sezima / lektor

Psychologii jsem vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně. Mám více než deset let praktických zkušeností s krizovou intervencí, psychologickým poradenstvím a psychoterapií poskytovanou lidem v náročných životních situacích. Bydlím a pracuji v Hradci Králové.

Detail

Ondrej Sezima lektor akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Mgr. Ondřej Čalovka / lektor

Sociální práci jsem vystudoval na univerzitě v Hradci Králové a v Ostravě. Od Ministerstva zdravotnictví jsem získal kvalifikaci adiktologa. V rámci výkonu sociální práce působím především jako vedoucí sociální služby, sociální pracovník a adiktolog. Působil jsem jako druhý místopředseda České asociace adiktologů, aktuálně jsem místopředsedou Etického kolegia Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP. Jsem také lektorem kurzů s akreditací MPSV, externím inspektorem kvality sociálních služeb (MPSV) a hodnotitelem kvality nízkoprahových sociálních služeb (Česká asociace streetwork, z.s.). Se svojí rodinou žiji v Trutnově.

Detail

Ondřej Čalovka - lektor

Mgr. Markéta Steklá / lektor

Vystudovala jsem obor pedagogika - sociální práce na univerzitě Palackého v Olomouci, zároveň sociální pedagogiku na VOŠ v Krnově, jsem uznaný adiktolog, supervizor a psychoterapeutka.
V pomáhajících profesích pracuji na různých pozicích přes dvacet let. Dlouhou dobu jsem pracovala v nízkoprahových drogových službách, některé jsem i vedla. (Pardubice, Hradec Králové, Kolín). Pracovala jsem v ambulantních drogových službách (Hradec Králové, Kolín), drogovém poradenství v rámci věznic (Pardubice, Hradec Králové).
Mám zkušenosti s vedením evropských vzdělávacích projektů – rok jsem pracovala v České asociaci streetwork.
Byla jsem odbornou ředitelkou v Prostor plus o.p.s.
Vystavěla jsem a lektorovala zhruba osm let kurz Práce s agresivním klientem, lektorovala jsem terénní práci v zahraničí.
Dvanáct let jsem součástí týmu AT ordinace v Kolíně.
Aktuálně pracuji zejména jako psychoterapeutka, adiktoložka, supervizorka.
S mojí rodinou žiji v Kutné Hoře, část mého srdce zůstane navždy v podhůří Jeseníků.

Detail

Mgr. Markéta Steklá - lektorka

Mgr. Adéla Michková, Ph.D. / lektor

V oblasti sociální práce se pohybuji 15 let, zkušenosti mám především z oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí. Aktuálně se angažuji v komunitní práci a působím jako pedagog na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice a externí supervizor. S manželem a dětmi žiji na vesnici nedaleko Hradce Králové.

Detail

Adéla Michková - lektorka

PhDr. Daniela Květenská, Ph.D. / lektor

Narodila jsem se v Hradci Králové, kde i v současnosti žiji. V sociální práci se pohybuji od roku 1991. Specializuji se na témata zaměřená na sociální práci s ohroženými dětmi, domácí násilí a pomoc obětem trestného činu.

Detail

Květenská lektorka akreditovaného kurzu MPSV portrét

Bc. Roman Kunc / lektor

Vystudoval jsem na Univerzitě Hradec Králové obor sociální práce. V sociální oblasti se pohybuji od roku 2004. Pracoval jsem jako terénní sociální pracovník, vedoucí a sociální pracovník NZDM. V současnosti pracuji jako poradenský pracovník v rámci odborného sociálního poradenství pro uživatele drog a zároveň jako krizový intervent na dvou krizových linkách, bydlím v Kolíně.

Detail

Roman Kunc lektor akreditovaných kurzů MPSV portrét

Kontakt

Pořadatelem kurzů je:

Mousou.cz, Bc. Martin Florián
Bankovní účet: 107-2806200297/0100
IČO: 04872363 / DIČ: CZ8201143225

Borohrádek, Náměstí 20
Česká republika, CZ