Mgr. Adéla Michková, Ph.D. / lektor

V oblasti sociální práce se pohybuji 15 let, zkušenosti mám především z oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí. Aktuálně se angažuji v komunitní práci a působím jako pedagog na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice a externí supervizor. S manželem a dětmi žiji na vesnici nedaleko Hradce Králové.

Dosažené vzdělání:

2004 – 2009 Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, doktorský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí a mládeže

1997 – 2002 Mgr.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, magisterský studijní program Rehabilitace, obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby


Další vzdělávání:

2016
Resilience travel, kreativně-supervizní seminář, DADA Extraart, z.s.

2014
Základy facilitace, Velký vůz Sever, o.s.

2014
Základy šetrné sebeobrany, Benepal, a.s.

2014
Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů, TRIADA – poradenské centrum, o. s.

2014
Základy vedení rozhovoru s dítětem, Velký vůz Sever, o.s.

2013
Systemická práce s rodinou, Hermés Group

2010
Individuální plánování; ČAS

2009
Úvod do přístupu zaměřeného na člověka – Rogersovský přístup; Diecézní charita Brno, vzdělávací středisko

2005 – 2006
Odborná supervize; Remedium Praha (130 hod.)

2004
Úvod do supervize a řízení; Remedium Praha

2003 – 2004
Kontakt s drogově závislými – motivační rozhovory; centrum I.E.S., Sdružení Podané ruce Brno

2003
Komunikace a poradenské dovednosti; centrum I.E.S., Sdružení Podané ruce Brno

2003
Prevence syndromu vyhoření; centrum I.E.S., Sdružení Podané ruce Brno

2001
Kurz krizové intervence; Pedagogické centrum České Budějovice


Profesní zkušenosti:

2015 – dosud Odborný asistent

Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce

Řízení a koordinování systému odborné praxe studijního oboru Zdravotně-sociální pracovník

Poskytování supervize v rámci odborné praxe studijního programu Zdravotně-sociální pracovník

Vyučované předměty: Teorie a metody sociální práce, Sociální politika, Supervize, Komunitní sociální práce


2007 – dosud Supervizor

Poskytování externí supervize v sociálních službách a na sociálních odborech


2007 – dosud Lektor

(Re)kvalifikační vzdělávání a další vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Vzdělávání dobrovolníků

Další vzdělávání sociálních pracovníků


2013 – 2014 Koordinátor služby Podpora rodiny

SKP-CENTRUM, o.p.s., Pardubice

Řízení služby Podpora rodiny - sociální a aktivizační služby pro rodiny s dětmi a služby pěstounské péče

Příprava projektů/grantových žádostí a jejich realizace

Metodické vedení týmu sociálních pracovníků

Sociální práce s rodinami


2004 - 2015 Odborný asistent

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální práce (pův. katedra supervize a odborné praxe)

Řízení a koordinování systému odborné praxe studijního programu Rehabilitace na ZSF

Odborný garant odborné praxe v oblasti sociální intervence

Poskytování supervize v rámci souvislé odborné praxe studijního programu Rehabilitace

Vyučované předměty: Supervize, Komunitní sociální práce


2009 – 2011 Koordinátor a sociální pracovník NZDM Klub Zvonice

Občanské sdružení LECCOS, Český Brod

Řízení chodu NZDM

Příprava projektů/grantových žádosti a jejich realizace

Zavádění Standardů kvality sociálních služeb do praxe zařízení

Utváření a rozvíjení sítě spolupracujících organizací v komunitě

Sociální práce s neorganizovanou mládeží


2003 Terénní sociální pracovník

Farní charita Třeboň


2002 Terénní asistent

Diecézní charita České Budějovice


Publikační činnost:

Michková, A. Supervize. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2008. 106 s. ISBN 978-80-7394-145-1

Michková, A., Mojžíšová,A.: Supervize v sociální práci. In: Kapitoly sociální práce v praxi. 1.vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2008. s. 108-116. ISBN 978-80-7394-074-4

Hanáková, A. Supervize v sociálních službách. In: Rukověť pro poskytovatele a zadavatele sociálních služeb v oblasti problematiky seniorů. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2008. s. 117 - 130. ISBN 978-80-7394-090-4

Hanáková, A. Supervize v sociálních služách. In: Rukověť pro poskytovatele a zadavatele sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2008. s. 238 – 250. ISBN 978-80-7394-064-5

Hanáková, A. Supervize ve zdravotně sociální oblasti – pohled uživatele supervize. In: Supervízia v sociálnej práci – súčasná prax a perspektívy [CD-ROM]. Prešov: PBF PU v Prešove, Katedra krestanskej antropologie a sociálnej práce. 2007. ISBN 978-80-8068-577-5

Hanáková, A. Supervize odborné praxe – její místo ve vzdělávacím procesu. In: Nové trendy v príprave a uplatnení sociálnych pracovníkov. 1. vyd., Bratislava: OZ Sociálna práca, 2007. s. 62-65. ISBN 978-80-89185-27-6

Hanákova, A. Supervize a etika sociální práce. In: Zborník z Medzinárodnej konference doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca [CD-ROM]. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2005. ISBN 80-8050-963-8

Mojžíšová A., Hanáková A. Zooterapie u seniorů. In: Moje Zdraví, 12/2005. 2005. ISSN 81214-3871

Hanáková, A., Mojžíšová, A. Natural Disaster Consequences, Handling of These by Residents in the Affected Areas and the Part of Detached Social Work During Each Phase of Process. In: Sborník z mezinárodní konference s názvem: 5th International Conference of PhD. Students. Miskolc: University of Miskolc, 2005. s. 87 – 91. ISBN 963 661 675 2

Ehrlichová, M., Hanáková, A. Specifické aspekty supervize studentských praxí. In: Supervize v sociální práci a její institucionální souvislosti (sborník z mezinárodní konference). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2005. s. 67 – 73. ISBN 80-7044-698-6

Ханакова А. Жестокое обращение с детьми. Interdisciplinary Scientific Student Conference Nizhni Novgorod State University, April 26th, 2002. – Nizhni Novgorod: NNSU, 2002. – 80 p., p. 72 – 79


Konference – aktivní účast za posl. 12 měs.:

2017 IV. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy: Pomáhající profese v proměnách času, 19. 4. 2017, příspěvek „Místo supervize ve zdravotnictví a odborné praxi studentů zdravotnických profesí“

2016 Humanitas 2016; VŠPJ Jihlava, 30. 11. 2017, příspěvek „Místo supervize ve zdravotně-sociální práci“

2016 Evropský kongres supervizorů a koučů, Bratislava; 16. – 17. 9. 2016; příspěvek „Supervize v sociální práci v ČR z pohledu zadavatelů“

Ostatní Lektoři

Adéla Michková - lektorka

Chybí Vám zde nějaký akreditovaný kurz, seminář? Máte zájem o vytvoření kurzu přímo pro Vaše zařízení? Nebo máte pouze dotaz, připomínku... Napište nám nebo zavolejte info@mousou.cz +420603 550 726

Kontakt

Pořadatelem kurzů je:

Mousou.cz, Bc. Martin Florián
Bankovní účet: 107-2806200297/0100
IČO: 04872363 / DIČ: CZ8201143225

Borohrádek, Náměstí 20
Česká republika, CZ