Smluvní podmínky

Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí,
odesláním přihlášky je akceptována smluvní cena,
pokud se přihlášený nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit, může za sebe vyslat náhradníka.

Platba za vzdělávací akci je hrazena převodem na bankovní účet pořadatele.

Při neúčasti přihlášeného nebo jeho náhradníka je účtován poplatek v plné výši, popřípadě jeho část. Přihlášený se zavazuje, že odešle platbu takovým způsobem, aby byla připsána na účet pořadatele nejpozději v den konání vzdělávací akce (pokud se přihlášený s pořadatelem nedohodnou na jiném termínu splatnosti).

V případě stornování přihlášky platí následující podmínky:
V případě zrušení objednávky 7. kalendářní den a v době kratší jak 7 kalendářních dnů před začátkem vzdělávací akce, je účtováno 100% částky požadované za vzdělávací akci.
V případě zrušení objednávky 14. kalendářní den až 8. kalendářní den před začátkem konání vzdělávací akce, je účtováno 50% z ceny v době objednání vzdělávací akce.
V případě odhlášení 15. kalendářní den a více před začátkem konání vzdělávací akce, není účtována žádná částka za konání vzdělávací akce.

Odhlášení již došlé přihlášky je možné e-mailem na adresu info@mousou.cz

Pořadatel si vyhrazuje právo na zrušení kurzu či změnu termínu, lektora či místa konání z organizačních důvodů. Pokud k takové změně dojde, bude tato změna oznámena v co možná nejkratším termínu přihlášeným. Přihlášeným bude nabídnut náhradní termín, vrácení kurzovného a bude čistě na vůli poptávajícího, jakou možnost si zvolí.

Použití osobních údajů - souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví Bc. Martina Floriána, IČO: 04872363 a to s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity pouze pro účely předávání dalších informací vztahujících se k sociální práci, především pak k dalšímu vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Z odběru informací se můžete kdykoliv písemně (e-mailem) odhlásit. Požadavek na odhlášení je potřeba odeslat na e-mail info@mousou.cz