Poradenský dialog I.

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN).
AKREDITACE MPSV Č. A2021/0227-SP/PC.

Kurz Poradenský dialog I. seznamuje účastníky se znaky, fázemi, riziky, nástroji, metodami a cíli poradenského procesu, rolí poradce, katamnestickým kontaktem, prací a komunikací s klientem v odporu. Významná část kurzu je věnována komunikaci v poradenském procesu, verbálním a neverbálním projevům aktivního naslouchání, možným chybám při aktivním naslouchání a nácviku modelových situací.


Cílové kompetence:

- Získání základního přehledu a orientace v oblasti poradenství,

- seznámení se s rozdílem mezi psychoterapií a poradenstvím,

- seznámení se se znaky, fázemi, riziky, nástroji, metodami a cíli poradenského procesu, rolí poradce, katamnestickým kontaktem, prací a komunikací s klientem v odporu,

- seznámení se s oblastí komunikace v poradenském procesu i díky nácviku modelové situace, verbálním a neverbálním projevům aktivního naslouchání, možným chybám při aktivním naslouchání.


Forma sociální služby:
Ambulantní, pobytová, terénní.


Druh sociální služby:
Sociální prevence, sociální péče, sociální poradenství.


Obsah kurzu:

  • Poradenství - Cíle poradenského procesu. Poradenství X Psychoterapie. Dělení poradenství. Sociální poradenství v kontextu z.č. 108/2006Sb. Kompetence a odborná způsobilost sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách.
  • Poradce - Předpoklady, kompetence sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách vycházející z měkkých dovedností. Sebepoznávání jako nikdy nekončící proces. Sebereflexe a supervize. Poradce - dvě neužitečné citové vazby. Prostor vhodný k poskytování poradenství.
  • Poradenská intervence I. - Charakteristika poradenské intervence. Metody užívané v poradenství. Poradenský rozhovor - znaky, fáze, struktura.
  • Poradenská intervence II. - Katamnéza, katamnestický kontakt. Co v poradenském rozhovoru pomáhá? Klient v odporu.
  • Komunikace v poradenském procesu - Verbální a neverbální projevy aktivního naslouchání. Techniky aktivního naslouchání. Aktivní naslouchání – možné chyby. Nácvik prostřednictvím modelových situací.

Lektoři: Roman Kunc , Markéta Steklá

Organizační pokyny: výuka probíhá v zařízení objednatele

Cena kurzu: 12400 Kč ((Cena je dána za skupinu frekventantů a zahrnuje pracovní materiály, vydání osvědčení, poplatek za akreditaci. Nutno připočítat k ceně dopravu lektora 5 Kč/1 km. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH.))

Místo: celá ČR

Kapacita: max. 20 účastníků

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Objednat kurz ve vlastním termínu:

Chybí Vám zde nějaký akreditovaný kurz, seminář? Máte zájem o vytvoření kurzu přímo pro Vaše zařízení? Nebo máte pouze dotaz, připomínku... Napište nám nebo zavolejte info@mousou.cz +420603 550 726

Kontakt

Pořadatelem kurzů je:

Mousou.cz, Bc. Martin Florián
Bankovní účet: 107-2806200297/0100
IČO: 04872363 / DIČ: CZ8201143225

Borohrádek, Náměstí 20
Česká republika, CZ