Motivační rozhovory - úvod do problematiky

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (8 hodin).
Akreditace MPSV č. A2019/1199-SP/PC

Anotace:
Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách se napříč sociálními službami setkávají s klienty, kteří nejsou motivováni změnit své chování, svůj způsob života. Jedním z prostředků jak s těmito klienty pracovat jsou motivační rozhovory. Motivační rozhovory jsou poradenským a terapeutickým přístupem zaměřeným na podporu hledání vnitřní motivace ke změně chování, mají klinicky ověřenou účinnost. Kurz je zaměřen na získání teoretických poznatků o metodě motivační rozhovory, součástí kurzu je i nácvik motivačního rozhovoru.


Cílové kompetence:
Frekventanti získají obecný vhled do metody motivačních rozhovorů. Sociální pracovníci si v rámci kurzu prohloubí a rozvinou své znalosti o metodě motivačních rozhovorů, coby metodě práce s klientem v nepříznivé a krizové sociální situaci, které ve své praxi mohou využít v aktivizaci klienta a v práci s individuálním plánováním. Pracovníkům v sociálních službách bude tato metoda přínosná zejména v získání klientovi motivace, posilování jeho životní aktivizace, získání nebo udržení soběstačnosti klienta a uspokojování životních psychosociálních potřeb klienta.


Cílová skupina:
Sociální pracovníci a to v oblastech sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství; pracovníci v sociálních službách v oblastech sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství.


Forma sociální služby:
Ambulantní, pobytová, terénní.


Druh sociální služby:
Sociální prevence, sociální péče, sociální poradenství.


Obsah kurzu:

  • Co je motivace, co jsou motivační rozhovory. Stádia změny, základní postupy při zahájení MR, řeč změny, ambivalence vůči změně chování, komplikace vztahující se k ambivalenci, cvičení, obecné principy motivačních rozhovorů, šest účinných složek rychlé intervence, osm postupů přispívajících k zvyšování motivace klienta, budování motivace ke změně – možné pasti, připravenost ke změně.
  • Odpor – rozpoznání odporu, Metody zvládání odporu, posílení odhodlání klienta - známky připravenosti ke změně (fáze odhodlání), rizika druhé fáze motivačního rozhovoru (podcenění přetrvávající ambivalence, příliš direktivní přístup, příliš nedirektivní přístup.
  • Nácvik motivačního rozhovoru, otázky a odpovědi, shrnutí kurzu.

Lektoři: Ondřej Čalovka

Organizační pokyny: výuka probíhá v zařízení objednatele

Cena kurzu: 10800 Kč (Cena je dána za skupinu frekventantů a zahrnuje pracovní materiály, vydání osvědčení. Nutno připočítat k ceně dopravu lektora 5 Kč/1 km. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH.)

Místo: celá ČR

Kapacita: max. 20 účastníků

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Objednat kurz ve vlastním termínu:

Chybí Vám zde nějaký akreditovaný kurz, seminář? Máte zájem o vytvoření kurzu přímo pro Vaše zařízení? Nebo máte pouze dotaz, připomínku... Napište nám nebo zavolejte info@mousou.cz +420603 550 726

Kontakt

Pořadatelem kurzů je:

Mousou.cz, Bc. Martin Florián
Bankovní účet: 107-2806200297/0100
IČO: 04872363 / DIČ: CZ8201143225

Borohrádek, Náměstí 20
Česká republika, CZ