Asertivita pro pomáhající profesionály působící v oblasti sociální práce

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN).
AKREDITACE MPSV Č. A2021/0269-SP/PC/VP.

Vzdělávací program se zaměřuje na seznámení frekventantů s možnostmi využití asertivní komunikace a asertivního jednání při působení v oblasti sociální práce. V úvodní části kurzu se účastníci seznámí se svými tendencemi chování a jednání v zátěžových situacích, se svými možnostmi a limity při asertivním způsobu komunikace a jednání se svými klienty i kolegy. V navazující části kurzu se účastníci seznámí s asertivními dovednostmi - asertivní naslouchání, asertivní empatie, asertivní perzistence (umění říkat ne), asertivními projevy, právy, postoji a asertivními technikami. Kurz je koncipován jako interaktivní, vedle teoretických poznatků nabízí učení prostřednictvím praktických cvičení, nácviku asertivního jednání a komunikace v modelových situacích.


Cílové kompetence:
V rámci kurzu se účastníci seznámí s rozdíly mezi asertivním, agresivním, pasivním jednáním, se svými tendencemi jednat v zátěžových situacích - Jednám agresivně, pasivně, asertivně? Dále se seznámí se zásadami asertivního chování a charakteristikou asertivní komunikace v kontextu sociální práce, asertivními dovednostmi (asertivní naslouchání, asertivní empatie, asertivní perzistence - umění říkat ne), asertivními projevy, asertivními právy, asertivními postoji (které mohou přispívat k rozvoji asertivní komunikace) a s asertivními technikami.


Forma sociální služby:
Ambulantní, pobytová, terénní.


Druh sociální služby:
Sociální prevence, sociální péče, sociální poradenství.


Obsah kurzu:

  • Asertivita - vymezení pojmu. Komunikace, chování v zátěžových situacích. Reaguji v obtížných situacích pasivně, asertivně, agresivně? Smysl asertivního jednání. Charakteristiky asertivity. Zásady asertivního jednání.
  • Asertivní komunikace. Asertivní dovednosti - asertivní naslouchání, asertivní empatie, asertivní perzistence – umění říkat ne.
  • Asertivní projevy (hlava, oči, ústa, ruce, nohy, tělo). Asertivní práva (deset asertivních práv). Asertivní postoje (postoje, které mohou přispívat k rozvoji asertivní komunikace).
  • Základní asertivní techniky - nácvik asertivní komunikace.

Lektoři: Roman Kunc , Markéta Steklá

Organizační pokyny: výuka probíhá v zařízení objednatele

Cena kurzu: 12400 Kč (Cena je dána za skupinu frekventantů a zahrnuje pracovní materiály, vydání osvědčení. Nutno připočítat k ceně dopravu lektora 5 Kč/1 km. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH.)

Místo: celá ČR

Kapacita: max. 20 účastníků

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Objednat kurz ve vlastním termínu:

Chybí Vám zde nějaký akreditovaný kurz, seminář? Máte zájem o vytvoření kurzu přímo pro Vaše zařízení? Nebo máte pouze dotaz, připomínku... Napište nám nebo zavolejte info@mousou.cz +420603 550 726

Kontakt

Pořadatelem kurzů je:

Mousou.cz, Bc. Martin Florián
Bankovní účet: 107-2806200297/0100
IČO: 04872363 / DIČ: CZ8201143225

Borohrádek, Náměstí 20
Česká republika, CZ