Předcházení a zvládání agresivních projevů klienta sociální služby II.

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN).
AKREDITACE MPSV Č. A2020/1074-SP/PC.

Vzdělávací program Předcházení a zvládání agresivních projevů klienta sociální služby II. navazuje na kurz "Předcházení a zvládání agresivních projevů klienta sociální služby" (č. akreditace A2020/0843-SP/PC) a prohlubuje dovednosti v něm získané. Během kurzu si účastníci prostřednictvím praktických nácviků uvědomí své vlastní zdroje, své prožívání při komunikaci a práci s klientem, který se chová agresivně a prohloubí si své dovednosti v prevenci agresivního chování klientů. Kurz je koncipován jako interaktivní. Nabízí především učení prostřednictvím prožitků, modelových situací a sebepoznávání – Mám sklony chovat se agresivně? Jak mě agresivní chování ovlivňuje? Co prožívám a jak se to projevuje?...


Cílové kompetence:
Účastníci kurzu si zopakují a prohloubí své dovednosti v oblasti práce a komunikace s klientem, který se chová agresivně. Především díky nácviku v modelových situacích a vlastního prožitku budou umět lépe pracovat s agresí svou i klientů - umět předcházet agresivnímu chování, ovládat techniky de-eskalace násilného chování a v neposlední řadě myslet na svoji bezpečnost - znát zásady bezpečného prostředí ve vztahu k výkonu práce s klientem, který se chová agresivně.


Forma sociální služby:
Ambulantní, pobytová, terénní.


Druh sociální služby:
Sociální prevence, sociální péče, sociální poradenství.


Vstupní požadavky na účastníka kurzu:
Absolvování kurzu Předcházení a zvládání agresivních projevů klienta sociální služby (č. akreditace A2020/0843-SP/PC).

Lektoři: Markéta Steklá , Roman Kunc

Organizační pokyny: výuka probíhá v zařízení objednatele

Cena kurzu: 10800 Kč (Cena je dána za skupinu frekventantů a zahrnuje pracovní materiály, vydání osvědčení. Nutno připočítat k ceně dopravu lektora 5 Kč/1 km. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH.)

Místo: celá ČR

Kapacita: max. 15 účastníků

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Objednat kurz ve vlastním termínu:

Chybí Vám zde nějaký akreditovaný kurz, seminář? Máte zájem o vytvoření kurzu přímo pro Vaše zařízení? Nebo máte pouze dotaz, připomínku... Napište nám nebo zavolejte info@mousou.cz +420603 550 726

Kontakt

Pořadatelem kurzů je:

Mousou.cz, Bc. Martin Florián
Bankovní účet: 107-2806200297/0100
IČO: 04872363 / DIČ: CZ8201143225

Borohrádek, Náměstí 20
Česká republika, CZ