Předcházení a zvládání agresivních projevů klienta sociální služby

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN).
AKREDITACE MPSV Č. A2020/0843-SP/PC.

Kurz je zaměřen na seznámení účastníků s prevencí agresivního chování klientů a s možnostmi práce a komunikace s klientem, který se chová agresivně. Výuka kurzu je zaměřena především prakticky. Jednotlivý účastníci se v rámci kurzu pomocí modelových situací, nácviků v konkrétních situacích a cvičení seznámí s vlastními možnostmi, jak s projevy agresivity své i klientů pracovat a jak jim předcházet.


Cílové kompetence:
Cílem kurzu je prostřednictvím teorie a především praktických cvičení seznámit jednotlivé účastníky s možnostmi práce a komunikace s klientem, který se chová agresitvně a s prevencí vzniku možných konfliktních situací a agresivního chování.


Forma sociální služby:
Ambulantní, pobytová, terénní.


Druh sociální služby:
Sociální prevence, sociální péče, sociální poradenství.


Obsah kurzu:

  • Agrese a agresivita, možné příčiny agresivního chování.
  • Varovné příznaky agresivity, zásady práce a komunikace s klientem s agresivními projevy v chování.
  • Techniky při práci s klientem s agresivními projevy v chování.
  • Zkušenost s agresivitou - Jak je to s mojí vlastní agresivitou? Jsem agresivní? ... Projevy agresivity v našem okolí? Projevy agresivity u nás samotných?
  • Nácviky práce a komunikace s klientem, který se chová agresivně prostřednictvím modelových situací.

Lektoři: Roman Kunc , Markéta Steklá

Organizační pokyny: výuka probíhá v zařízení objednatele

Cena kurzu: 10800 Kč (Cena je dána za skupinu frekventantů a zahrnuje pracovní materiály, vydání osvědčení. Nutno připočítat k ceně dopravu lektora 5 Kč/1 km. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH.)

Místo: celá ČR

Kapacita: max. 20 účastníků

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Objednat kurz ve vlastním termínu:

Chybí Vám zde nějaký akreditovaný kurz, seminář? Máte zájem o vytvoření kurzu přímo pro Vaše zařízení? Nebo máte pouze dotaz, připomínku... Napište nám nebo zavolejte info@mousou.cz +420603 550 726

Kontakt

Pořadatelem kurzů je:

Mousou.cz, Bc. Martin Florián
Bankovní účet: 107-2806200297/0100
IČO: 04872363 / DIČ: CZ8201143225

Borohrádek, Náměstí 20
Česká republika, CZ