Hranice v práci s klientem sociální služby

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN).
AKREDITACE MPSV č. A2022/0647-SP/PC

"Hranice v práci s klientem sociální služby - úvod do problematiky"


Obsahem kurzu je:

  • Role pracovníka a role klienta (vymezení role a kompetencí pracovníka a klienta; reflexe rolí pracovníka; konflikt rolí; angažovaný pracovník a neangažovaný pracovník).
  • Vztah mezi pracovníkem a klientem (paradoxy profesního pomáhání; schopnost připojení ke druhým a akceptovat druhé; rizika připojení a akceptace druhých - přílišná sympatie a nesympatie a jak postupovat; důvěrný vztah a odstup).
  • Hranice (vymezení pojmu hranice; význam hranic; nastavování hranic a úskalí při nastavování hranic; úskalí rozšiřování hranic vlastního já - tendence přebírání kontroly nad klientem a obětování se pro klienta; tři typy hranic; asertivita jako ochrana; překračování hranic; splývání hranic; čtyři problémy při porušení hranic).
  • Vybrané otázky vztahující se k problematice hranic ( ne - přijímání daru; reflexe hranic; vnímání potřeb klienta a jeho limitů; práce se stresem, shrnutí kurzu).

Lektoři: Roman Kunc

Organizační pokyny: výuka probíhá v zařízení objednatele

Cena kurzu: 12400 Kč (Cena je dána za skupinu frekventantů a zahrnuje pracovní materiály, vydání osvědčení. Nutno připočítat k ceně dopravu lektora 5 Kč/1 km. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH. )

Místo: celá ČR

Kapacita: max. 20 účastníků

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Objednat kurz ve vlastním termínu:

Chybí Vám zde nějaký akreditovaný kurz, seminář? Máte zájem o vytvoření kurzu přímo pro Vaše zařízení? Nebo máte pouze dotaz, připomínku... Napište nám nebo zavolejte info@mousou.cz +420603 550 726

Kontakt

Pořadatelem kurzů je:

Mousou.cz, Bc. Martin Florián
Bankovní účet: 107-2806200297/0100
IČO: 04872363 / DIČ: CZ8201143225

Borohrádek, Náměstí 20
Česká republika, CZ