Syndrom vyhoření - úvod do problematiky

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, NEFORMÁLNÍ PEČOVATELE A PRACOVNÍKY V MANAŽERSKÉ, ŘÍDÍCÍ FUNKCI (8 HODIN).
AKREDITACE MPSV Č. A2023/1253-SP/PC/PP/VP

Anotace:
V sociální oblasti jsou pomáhající profesionálové zpravidla ohroženi nadměrným stresem mnohdy i syndromem vyhoření. Kurz seznamuje frekventanty zejména s problematikou syndromu vyhoření a jeho prevencí. Úvodní část kurzu je věnována problematice působení stresu, který se objevuje v práci v sociální oblasti. V následující části kurzu se frekventanti seznámí s rizikovými faktory, stádii, příznaky a prevencí syndromu vyhoření. Závěrečná část kurzu je věnována sebepéči pracovníka a psychohygienickým návykům.


Cílové kompetence:
Frekventanti se seznámí s působením stresu, který se objevuje v práci v sociální oblasti, s rizikovými faktory, stádii, příznaky a prevencí syndromu vyhoření a to včetně způsobům vlastní sebepéče a vhodným psychohygienickým návykům.


Cílová skupina:
Sociální pracovníci a to v oblastech sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství; pracovníci v sociálních službách v oblastech sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství; pracovníci v manažerské, řídící funkci a neformální pečovatelé.


Forma sociální služby:
Ambulantní, pobytová, terénní.


Druh sociální služby:
Sociální prevence, sociální péče, sociální poradenství.


Obsah kurzu:

  • Co je stres - vymezení pojmu, prožívání stresu, k čemu při prožívání stresu dochází, stresová situace u pracovníka působící proměnné. Stresová reakce a její projevy (ustrnutí, útěk a útok), průběh stresové reakce a chování pracovníků při stresové reakci, psychické syndromy spojené s působením stresu.
  • Inventář projevu syndromu vyhoření. Vymezení pojmu syndrom vyhoření, kdo je syndromem vyhoření ohrožen, rizikové faktory (osobní, osobnostní a povahové rysy, pracovní, teorie příležitostí). Stádia vyhoření, příznaky syndromu vyhoření, prevence syndromu vyhoření.
  • Sebepéče pracovníka - coping strategie, stresové reakce - změna chování, obrané mechanismy, adaptivní a vědomé strategie při zátěži a krizi, psychohygienické návyky, relaxační cvíčení, rekapitulace kurzu.

Lektoři: Adéla Michková, , Roman Kunc , Ondřej Sezima

Organizační pokyny: výuka probíhá v zařízení objednatele

Cena kurzu: 12400 Kč (Cena je dána za skupinu frekventantů a zahrnuje pracovní materiály, vydání osvědčení. Nutno připočítat k ceně dopravu lektora 5 Kč/1 km. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH.)

Místo: celá ČR

Kapacita: max. 20 účastníků

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Objednat kurz ve vlastním termínu:

Chybí Vám zde nějaký akreditovaný kurz, seminář? Máte zájem o vytvoření kurzu přímo pro Vaše zařízení? Nebo máte pouze dotaz, připomínku... Napište nám nebo zavolejte info@mousou.cz +420603 550 726

Kontakt

Pořadatelem kurzů je:

Mousou.cz, Bc. Martin Florián
Bankovní účet: 107-2806200297/0100
IČO: 04872363 / DIČ: CZ8201143225

Borohrádek, Náměstí 20
Česká republika, CZ