Bc. Ivan Košteyn / lektor

Vystudoval jsem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor sociální práce. Již 25 let pracuji v různých pomáhajících profesích s lidmi v různých cílových skupinách, např. s dětmi v dětském domově, s muži v azylovém domě, s dětmi a mládeží v nízkoprahovém zařízení, s rodiči a jejich dětmi v ambulantních i terénních službách. Se svou rodinou žiji v Novém Městě nad Metují, pracuji v Hradci Králové v neziskové organizaci Salinger.

Bc. Ivan Košteyn
Dosažené vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, katedra sociální práce
 • Střední pedagogická škola Praha, obor vychovatelství


Další vzdělávání:

 • Absolvování kurzu krizové intervence
 • Absolvování vzdělávacího semináře Sanace rodiny, kazuistiky uživatelů
 • Absolvování kurzu první pomoci
 • Absolvování vzdělávacího programu pro pracovníky a dobrovolníky v neziskových organizacích (finanční řízení projektů, strategické plánování, psaní projektů, marketing projektů, vícezdrojové financování)
 • Výcvik konzultantů v zavádění standardů kvality sociálních služeb
 • Absolvování semináře Sociální management (sociální management neziskové organizace, profesionalizace managementu - krizový management, personální management, informace a komunikační systémy v neziskové organizaci, kvalitativní management)
 • Výcvik auditorů pro Rozvojové audity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
 • Výcvik v logoterapii a existenciální analýze (šestiletý výcvik, ukončena teoretická část)
 • SUR - sebezkušenostní skupinový výcvik v psychoterapii (508 hodin, odborný lektor doc. Mudr. Jaroslav Skála, výcvik probíhal mezi lety 1991 - 1996)
 • Výcvik terénních pracovníků (děti ulice, model sociálního stresu, sběr dat, plánování a projekty, práce v terénu)


Pracovní zkušenosti:

 • 2009 – současnost

Občanské sdružení Salinger, středisko Triangl
Sociální pracovník


 • 2007 - 2008

Dům Matky Terezy - středisko sociálních služeb pro lidi bez domova
Vedoucí zařízení


 • 2007

Evaluátor standardů kvality sociálních služeb pro Královehradecký kraj


 • 2006

Konzultant v zavádění standardů kvality sociálních služeb pro Královehradecký kraj


 • 2000 - 2007

NZDM Klub Mandl, Nové Město nad Metují
Vedoucí zařízení, sociální pracovník


 • 1997 – 2000

Středisko pro děti a mládež Praha 12, Středisko ambulantních služeb
Psychoterapeut


 • 1991 – 1997

Středisko pro mládež, krizové oddělení „Most“ Praha, Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov
Odborný terapeut


 • 1989 – 1990

Dětský domov Pyšely, Praha – východ
Kmenový vychovatel - kluci mladší školní věk,

Ostatní Lektoři

Ivan Košteyn lektor akreditovaného kurzu MPSV

Chybí Vám zde nějaký akreditovaný kurz, seminář? Máte zájem o vytvoření kurzu přímo pro Vaše zařízení? Nebo máte pouze dotaz, připomínku... Napište nám nebo zavolejte info@mousou.cz +420603 550 726

Kontakt

Pořadatelem kurzů je:

Mousou.cz, Bc. Martin Florián
Bankovní účet: 107-2806200297/0100
IČO: 04872363 / DIČ: CZ8201143225

Borohrádek, Náměstí 20
Česká republika, CZ