Kdo jsme?

Jsme společenství lidí z různých pomáhajících profesí, kteří se rozhodli předávat své znalosti a praktické zkušenosti druhým prostřednictvím vzdělávání, a tím se podílet na zvyšování úrovně sociální práce.

Co děláme?

Nabízíme:

  • kurzy s akreditací MPSV určené sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách,
  • semináře (neakreditované) pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky sociálních služeb,
  • kurzy na klíč (po vzájemné dohodě jsme za pomoci odborníků z našich řad schopni vytvořit kurzy na klíč dle vašich časových a odborných požadavků).

Naše zásady:

  • dbáme na kvalitu - v námi nabízených akreditovaných kurzech vyučují pouze lektoři schválení akreditační komisí MPSV s potřebnou praxí,
  • dbáme na dostupnost - cenu akreditovaných kurzů a seminářů pečlivě stanovujeme tak, aby nebyla pro Vámi poskytovanou sociální službu zátěží, chceme být cenově dostupní i pro malá zařízení provozující sociální služby,
  • dbáme na přání zákazníka - v případě Vašeho zájmu je možné námi nabízené akreditované kurzy, semináře objednat i na dny pracovního volna a to bez příplatku.

Kde probíhá výuka našich kurzů a seminářů?

Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách zajišťujeme zpravidla formou výuky v zařízení objednavatele a to v rámci celé ČR.
Od roku 2017 vypisujeme i konkrétní termíny kurzů, které pořádáme po celé ČR. Nabízíme tak své služby i zájemcům, kteří něchtějí/nemohou využít naší nabídky objednávky kurzu pro celý tým dané sociální služby.

Reference

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách „Úvod do krizové intervence v kontextu sociální práce“ jsem objednala pro zaměstnance Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s., jelikož jsme se již v minulosti setkali s klienty v krizi a chceme být na obdobné situace co nejlépe připraveni. Všechny poznatky a praktické příklady, včetně diskusí nad možnými řešeními situací, kterých jsme byli společně s našimi klienty účastni, nám byly předány velice vstřícnou a srozumitelnou formou paní lektorkou PhDr. Danielou Květenskou, PhD. Celé školení od objednání až po shrnutí všech diskutovaných témat proběhlo bez jakýchkoliv komplikací, nové poznatky od paní lektorky byly velice přínosné a určitě bych za naši organizaci mohla jak tento kurz, tak i spolupráci s Mousou.cz vřele doporučit dalším zájemcům.

Bc. Ivana Kohoutová
ředitelka CNN kraje Vysočina, o.p.s.


Dobrý a krásný den, vážený pane Floriáne,
využíváme možnosti e-mailové pošty a chceme vyjádřit poděkování Vám i panu Sezimovi za spolupráci při objednávání semináře v našem zařízení. Byly jsme - naše ženské osazenstvo, velmi příjemně překvapeny přístupem pana lektora a nejen to. Dostaly jsme velice potřebné informace a celý průběh kurzu byl pro nás hodně zajímavý a také poučný. Velmi si vážíme vstřícnosti a věříme, že všechny informace uplatníme v naší sociální práci. Ještě jednou srdečné díky za skvělý seminář,

Se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého za všechny - předsedkyně STP v ČR z. s. Okresní organizace Příbram Maří Burianová.


Školení, které jsme absolvovali s Bc. Romanem Kuncem, bylo pro naši praxi velmi přínosné. Lektor byl příjemný, měl skvělý přístup, vše důkladně vysvětlil. Dokázal navodit příjemnou přátelskou atmosféru, díky které probíhala otevřená diskuze bez jakýchkoliv ostychů. Školení obsahovalo jak teoretické, tak praktické výstupy. Po vzájemné domluvě jsme měli možnost vyzkoušet si ve skupinách rozhovor mezi krizovým pracovníkem a člověkem v krizi. Do budoucna bychom určitě neváhali využít dalšího školení.

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší
ředitelka organizace
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.

Úvod do krizové intervence v kontextu sociální práce

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (8 hodin).
Akreditace MPSV č. 2016/0445-PC/SP.
Platnost akreditace stanovena MPSV do 18. 5. 2020.

Nejbližšší termíny: 20. 3. 2018, místo konání: Praha, ETS - VOŠ teologická a sociální, Stoliňská 2417/41a, 193 00, přihláška, 6. 9. 2018, místo konání: Praha, přihláška

Detail

Základy krizové intervence

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (16 hodin).
Akreditace MPSV č. 2016/0444-PC/SP.
Platnost akreditace stanovena MPSV do 18. 5. 2020.

Nejbližšší termíny: 15. 11. 2018, místo konání: Praha, přihláška

Detail

Základy krizové intervence a sebepéče pracovníka

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (16 hodin).
Akreditace MPSV č. 2016/0446-PC/SP.
Platnost akreditace stanovena MPSV do 18. 5. 2020.

Detail

Zvládání obtížných situací v kontextu sociální práce a způsoby sebepéče

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (16 hodin).
Akreditace MPSV č. A2017/0823-SP/PC

Nejbližšší termíny: 12. 4. 2018, místo konání: Praha, ETS - VOŠ teologická a sociální, Stoliňská 2417/41a, 193 00, přihláška

Detail

Komunikace a práce s oběťmi domácího násilí

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách (8 hodin).
Akreditace MPSV č. 2016/1147-PC/SP.
Platnost akreditace stanovena MPSV do 18. 11. 2020.

Detail

Úvod do problematiky chování s rizikem u dětí a mládeže

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (8 hodin).
Akreditace MPSV č. 2016/1148-PC/SP.
Platnost akreditace stanovena MPSV do 18. 11. 2020.

Detail

Psychologie v kontextu sociálních služeb

Seminář pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí sociálních služeb (8 hodin).

Detail

Úvod do práce se stresem aneb jak nevyhořet

Seminář (8 hodin), kurz je určený vedoucím pracovníkům, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách.

Detail

Psychopatologie pro pomáhající profese

Seminář pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí sociálních služeb (8 hodin).

Detail

Chybí Vám zde nějaký akreditovaný kurz, seminář? Máte zájem o vytvoření kurzu přímo pro Vaše zařízení? Nebo máte pouze dotaz, připomínku... Napište nám nebo zavolejte info@mousou.cz +420603 550 726

Kontakt

Pořadatelem kurzů je:

Mousou.cz, Bc. Martin Florián
Bankovní účet: 107-2806200297/0100
IČO: 04872363 / DIČ: CZ8201143225

Borohrádek, Náměstí 20
Česká republika, CZ

website / facebook
info@mousou.cz
+420.603 550 726