Kdo jsme?

Jsme společenství lidí z různých pomáhajících profesí, kteří se rozhodli předávat své znalosti a praktické zkušenosti druhým prostřednictvím vzdělávání, a tím se podílet na zvyšování úrovně sociální práce.

Co děláme?

Nabízíme:

  • kurzy s akreditací MPSV určené sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách,
  • semináře (neakreditované) pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky sociálních služeb,
  • kurzy na klíč (po vzájemné dohodě jsme za pomoci odborníků z našich řad schopni vytvořit kurzy na klíč dle vašich časových a odborných požadavků).

Naše zásady:

  • dbáme na kvalitu - v námi nabízených akreditovaných kurzech vyučují pouze lektoři schválení akreditační komisí MPSV s potřebnou praxí,
  • dbáme na dostupnost - cenu akreditovaných kurzů a seminářů pečlivě stanovujeme tak, aby nebyla pro Vámi poskytovanou sociální službu zátěží, chceme být cenově dostupní i pro malá zařízení provozující sociální služby,
  • dbáme na přání zákazníka - v případě Vašeho zájmu je možné námi nabízené akreditované kurzy, semináře objednat i na dny pracovního volna a to bez příplatku.

Kde probíhá výuka našich kurzů a seminářů?

Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách zajišťujeme zpravidla formou výuky v zařízení objednavatele a to v rámci celé ČR.
Od roku 2017 vypisujeme i konkrétní termíny kurzů, které pořádáme po celé ČR. Nabízíme tak své služby i zájemcům, kteří něchtějí/nemohou využít naší nabídky objednávky kurzu pro celý tým dané sociální služby.

Reference

Od společnosti Mousou.cz jsme pro naše pracovníky v sociálních službách v přímé práci objednali dva kurzy:

Úvod do krizové intervence v kontextu sociální práce, který vedl Mgr. Ondřej Sezima (kurz proběhl 5. 9. 2018) a
Základy práce s emocemi a rozvíjení emoční inteligence ve vztahu k sociální práci, který vedl Bc. Roman Kunc (kurz proběhl 17. 10. 2018).

Před kurzem jsem lektorům zaslala podklady, o které mě požádal pan Martin Florián, a ve kterých pracovníci sepsali, jakou mají náplň práce, jaké jsou obtížné oblasti v práci s uživateli služeb a jaké mají specifické požadavky na obsah kurzu a lektora.

Naši pracovníci byli s vedením kurzů a informacemi v nich získanými velmi spokojeni a někteří vzdělávání hodnotili jako nejlepší a nejpřínosnější ze všech, které doposud absolvovali.

Vysoce oceňuji profesionální chování, srozumitelný a jasný výklad a výbornou připravenost lektorů na kurzy, které přizpůsobili potřebám našich zaměstnanců.

Také vysoce hodnotím schopnost lektorů zaujmout účastníky, udržet jejich pozornost a i jejich dovednost zapojit všechny do „práce“.

Na základě těchto zkušeností budeme s organizací Mousou.cz spolupracovat i v roce 2019 a výše uvedené kurzy objednáme pro další pracovníky v sociálních službách v přímé práci s tím, že plánujeme využít i další kurzy z jejich nabídky.

Petra Tuzarová
Metodik pro oblast vzdělávání a supervizí
Člověk v tísni, o.p.s. – Programy sociální integrace
Šafaříkova 24
120 00 Praha 2


Absolvovali jsme u společnosti mousou.cz dvoudenní vzdělávací kurz s názvem Základy krizové intervence. S průběhem a organizací kurzu jsme byli velmi spokojeni, lektor byl vynikající. Získali jsme nejenom odborné znalosti, ale hlavně praktické dovednosti důležité pro výkon naší práce. Máme zájem se společností spolupracovat i do budoucna. V tomto roce jsme si již objednali dva kurzy - Základy práce s emocemi a rozvíjení emoční inteligence ve vztahu k sociální práci a Hranice v práci s klientem sociální služby. Oba kurzy proběhnou v měsíci březnu. Těšíme se na nové poznatky. Vzdělávací kurzy u společnosti mousou.cz můžeme všem zájemcům jen doporučit.

sociální pracovníci Městského úřadu Chrudim

Městský úřad Chrudim
Pardubická 67, 53716
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální prevence a pomoci


Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách „Úvod do krizové intervence v kontextu sociální práce“ jsem objednala pro zaměstnance Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s., jelikož jsme se již v minulosti setkali s klienty v krizi a chceme být na obdobné situace co nejlépe připraveni. Všechny poznatky a praktické příklady, včetně diskusí nad možnými řešeními situací, kterých jsme byli společně s našimi klienty účastni, nám byly předány velice vstřícnou a srozumitelnou formou paní lektorkou PhDr. Danielou Květenskou, PhD. Celé školení od objednání až po shrnutí všech diskutovaných témat proběhlo bez jakýchkoliv komplikací, nové poznatky od paní lektorky byly velice přínosné a určitě bych za naši organizaci mohla jak tento kurz, tak i spolupráci s Mousou.cz vřele doporučit dalším zájemcům.

Bc. Ivana Kohoutová
ředitelka CNN kraje Vysočina, o.p.s.


Dobrý a krásný den, vážený pane Floriáne,
využíváme možnosti e-mailové pošty a chceme vyjádřit poděkování Vám i panu Sezimovi za spolupráci při objednávání semináře v našem zařízení. Byly jsme - naše ženské osazenstvo, velmi příjemně překvapeny přístupem pana lektora a nejen to. Dostaly jsme velice potřebné informace a celý průběh kurzu byl pro nás hodně zajímavý a také poučný. Velmi si vážíme vstřícnosti a věříme, že všechny informace uplatníme v naší sociální práci. Ještě jednou srdečné díky za skvělý seminář,

Se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého za všechny - předsedkyně STP v ČR z. s. Okresní organizace Příbram Maří Burianová.


Školení, které jsme absolvovali s Bc. Romanem Kuncem, bylo pro naši praxi velmi přínosné. Lektor byl příjemný, měl skvělý přístup, vše důkladně vysvětlil. Dokázal navodit příjemnou přátelskou atmosféru, díky které probíhala otevřená diskuze bez jakýchkoliv ostychů. Školení obsahovalo jak teoretické, tak praktické výstupy. Po vzájemné domluvě jsme měli možnost vyzkoušet si ve skupinách rozhovor mezi krizovým pracovníkem a člověkem v krizi. Do budoucna bychom určitě neváhali využít dalšího školení.

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší
ředitelka organizace
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.


Kurz krizové intervence od Mousou je určen zejména začátečníkům, kteří toto vzdělávání hodnotili velice kladně, jak z hlediska teoretické tak praktické části. Oceňujeme, že lektor uzpůsobil obsah kurzu dle potřeb pracovníků a jednotlivých služeb, ve kterých se realizují. Teoretická část byla hodně obsáhlá. Nejpřínosnější nám přišly praktické nácviky, které probíhali mezi pracovníky, kde jsme si mohli vyzkoušet krizovou intervenci v praxi. Kladně hodnotíme bezproblémovou komunikaci s realizátorem kurzu a dodržení smluveného organizačního rámce.

Pracovníci Portus Prachatice o.p.s.

Úvod do krizové intervence v kontextu sociální práce

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (8 hodin).
Akreditace MPSV č. 2016/0445-PC/SP.

Detail

Zvládání obtížných situací v kontextu sociální práce a způsoby sebepéče

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (16 hodin).
Akreditace MPSV č. A2017/0823-SP/PC

Detail

Základy práce s emocemi a rozvíjení emoční inteligence ve vztahu k sociální práci

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN).
AKREDITACE MPSV Č. A2018/0016-SP/PC.

Detail

Úvod do problematiky práce s klientem s rizikem v chování

AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN).
AKREDITACE MPSV Č. A2018/0017-SP/PC.

Detail

Hranice v práci s klientem sociální služby

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (8 hodin).
Akreditace MPSV č. A2018/0015-SP/PC.

Detail

Základy krizové intervence

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (16 hodin).

Akreditace MPSV č. 2016/0444-PC/SP.

Detail

Základy krizové intervence a sebepéče pracovníka

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (16 hodin).

Akreditace MPSV č. 2016/0446-PC/SP.

Detail

Komunikace a práce s oběťmi domácího násilí

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách (8 hodin).
Akreditace MPSV č. 2016/1147-PC/SP.

Detail

Úvod do problematiky chování s rizikem u dětí a mládeže

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (8 hodin).
Akreditace MPSV č. 2016/1148-PC/SP.

Detail

Psychologie v kontextu sociálních služeb

Seminář pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí sociálních služeb (8 hodin).

Detail

Úvod do práce se stresem aneb jak nevyhořet

Seminář (8 hodin), kurz je určený vedoucím pracovníkům, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách.

Detail

Psychopatologie pro pomáhající profese

Seminář pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí sociálních služeb (8 hodin).

Detail

Chybí Vám zde nějaký akreditovaný kurz, seminář? Máte zájem o vytvoření kurzu přímo pro Vaše zařízení? Nebo máte pouze dotaz, připomínku... Napište nám nebo zavolejte info@mousou.cz +420603 550 726

Kontakt

Pořadatelem kurzů je:

Mousou.cz, Bc. Martin Florián
Bankovní účet: 107-2806200297/0100
IČO: 04872363 / DIČ: CZ8201143225

Borohrádek, Náměstí 20
Česká republika, CZ

website / facebook
info@mousou.cz
+420.603 550 726