Akreditované kurzy MPSV | Semináře | Sociální pracovníci | Pracovníci v sociálních službách

(Další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách)


Formy dalšího vzdělávání dle z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v roce 2017:

*akreditované kurzy – kurzy s akreditací MPSV

* školicí akce (semináře)

* specializační vzdělávání zajišťované VŠ a VOŠ navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka

* odborné stáže

* konference


Zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníkovi a pracovníku v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok.


Formy dalšího vzdělávání lze navzájem kombinovat, upozorňujeme však na to, že u školící akce se započítává do „dalšího vzdělávání sociálního pracovníka i pracovníka v sociálních službách“ max. 8 hodin/rok (obdobně platí i u odborných stáží a konferencí).


Akreditace kurzu MPSV:

Akreditace MPSV = kurz je schválen MPSV a může být nabízen jako akreditovaný.

Kurzy se akreditují na čtyři roky, to znamená, že po čtyři roky může vzdělávací zařízení daný kurz nabízet jako akreditovaný – po tomto období již není akreditace platná, kurz je potřeba tedy znovu nechat akreditovat anebo již nenabízet.


V rozhodnutí o akreditaci (vydává MPSV, posuzuje akreditační komise MPSV) je vždy uvedeno pro koho je daný kurz akreditován.


A pro koho tedy mohou být kurzy akreditovány?

PC – pracovnice v sociálních službách / pracovník v sociálních službách

SP – sociální pracovnice / sociální pracovník

VP - vedoucí pracovník

PP - pečující osoba

Příklad 2017/1234 – PC/SP/VP/PP z příkladu vidíme, že kurz byl akreditovaný v roce 2017, je akreditován pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky i pečující osoby.


Sociální pracovník a jeho odborná způsobilost (platí pro rok 2017).

*vyšší odborné vzdělání získané absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,

* vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném studijním programu bakalářském, magisterském nebo doktorském zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku,

* odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče podle § 52 z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách má též sociální pracovník a zdravotně sociální pracovník, který získal způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu


Pracovník v sociálních službách a jeho odborná způsobilost (platí pro rok 2017).

Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních službách je příslušné vzdělání (viz. níže) a kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.

* přímá obslužná péče (postačuje základní vzdělání)

* základní výchovná nepedagogická činnost (postačuje střední vzdělání s výučním listem)

* pečovatelská činnost v domácnosti uživatele (klienta) (postačuje základní vzdělání)

* pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (postačuje základní vzdělání)

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách nemusí absolvovat ten, kdo např. splňuje odbornou povinnost k výkonu sociálního pracovníka (podrobněji z.č. 108/2006Sb.)

Vyberte si z naší nabídky akreditovaných kurzů MPSV a seminářů pro rok 2017.
Vzdělávání v roce 2017 nabízíme v rámci celé ČR.
(Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Pardubice, Havířov, Zlín, Kladno, Most, Karviná, Opava, Frýdek - Místek, Karlovy Vary, Jihlava, Teplice, Děčín, Chomutov, Přerov, Jablonec nad Nisou ...)
Výuku kurzů určených sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách zajistíme přímo ve Vašem zařízení sociální služby. Nově v roce 2017 jsme se rozhodli vypisovat i konkrétní termíny v jednotlivých městech.

Úvod do krizové intervence v kontextu sociální práce

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (8 hodin).
Akreditace MPSV č. 2016/0445-PC/SP.
Platnost akreditace stanovena MPSV do 18. 5. 2020.

Detail

Základy krizové intervence

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (16 hodin).
Akreditace MPSV č. 2016/0444-PC/SP.
Platnost akreditace stanovena MPSV do 18. 5. 2020.

Detail

Základy krizové intervence a sebepéče pracovníka

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (16 hodin).
Akreditace MPSV č. 2016/0446-PC/SP.
Platnost akreditace stanovena MPSV do 18. 5. 2020.

Detail

Psychologie v kontextu sociálních služeb

Seminář pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí sociálních služeb (8 hodin).

Detail

Úvod do práce se stresem aneb jak nevyhořet

Seminář (8 hodin), kurz je určený vedoucím pracovníkům, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách.

Detail

Psychopatologie pro pomáhající profese

Seminář pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí sociálních služeb (8 hodin).

Detail

Úvod do problematiky chování s rizikem u dětí a mládeže

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (8 hodin).
Akreditace MPSV č. 2016/1148-PC/SP.
Platnost akreditace stanovena MPSV do 18. 11. 2020.

Detail

Komunikace a práce s oběťmi domácího násilí

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách (8 hodin).
Akreditace MPSV č. 2016/1147-PC/SP.
Platnost akreditace stanovena MPSV do 18. 11. 2020.

Detail

Kontakt

Pořadatelem kurzů je:

Mousou.cz, Bc. Martin Florián
Bankovní účet: 107-2806200297/0100
IČO: 04872363 / DIČ: CZ8201143225

Borohrádek, Náměstí 20
Česká republika, CZ

website / facebook
info@mousou.cz
+420.603 550 726